Hybridanlæg

Efter at den årlige nettoafregning er blevet erstattet af timemæssig nettoafregning er efterspørgslen på solcelleanlæg med batteri backup vokset voldsomt.

Med den timemæssige nettoafregning er den vigtigste faktor for investeringens økonomi hvor stor en del af anlæggets produktion man kan forbruge mens strømmen produceres, da det er den del som man kan opnå nettoafregning på.

Med den timemæssige nettoafregning kom også den forhøjede pris på strøm leveret til elnettet, altså forskellen mellem anlæggets produktion og mængden af strøm som straksforbruges og nettoafregnes.

Det er denne forskel som kan være interessant at oplagre i batterier så den kan bruges når anlægget ikke producerer strøm eksempelvis om natten.

For at beregne om det er økonomisk fordelagtigt at investere i et anlæg med batterier ( hybridanlæg ) er der en del faktorer som skal indgå.

Regneeksempel med et hybridanlæg

Solcelleanlæg med ydelse 5.776 KWh/år ( 18 stk. SunPower E20-327Wp i optimal placering ) og husstandens forbrug svarer til anlæggets produktion.

Pris for anlægget kr. 110.000,-

Pristillæg for hybridanlæg med 10 KWh batteripakke ( gel batterier ) kr.34.000,- ( pakken giver effektivt 5 KWh udnyttelse for ikke at dybdeaflade batterierne med deraf forkortet levetid )

Aktuel strømpris 2015 er sat til kr. 2,25

Strømmen leveret til elnettet afregnes til kr. 1,02/KWh i de første 10 år herefter reduceres til kr. 0,60 i 10 år og herefter kr. 0,40 i de næste 10 år for derefter at blive afregnet til markedspris.

Hvis vi tager med i beregningen at strømprisens udvikling er 5% om året så begynder vi at kunne regne på økonomien.

Batterikapasitetten er 5 KWh * 365 dage = 1.825 KWh/år ( svarende til at hybridanlægget øger straksforbruget med 32%. 1.825/5776 ) á kr 2,25 = kr. 4.106,25

Hvis der ikke er batterier på anlægget vil den samme strøm blive solgt til elnettet til kr. 1,02*1.825= kr.1.861,50

Differencen til at købe hybridanlæg for er kr. 2.244,75/ år

Desværre er det sådan at et solcelleanlæg ikke producerer nok strøm til at kunne levere strøm til batterierne i nær 7 måneder om året da vi jo i de mørkeste måneder vil forbruge anlæggets produktion til at dække husstanden daglige forbrug.

Realistisk er det nok at batterier kan fuldt oplades ca. 160 dage om året og så ser regnestykket helt anderledes ud.

Batterikapasitetten er 5 KWh * 160 dage = 800 KWh/år ( svarende til at hybridanlægget øger straksforbruget med 14%. 800/5776 ) á kr. 2,25 = kr. 1.800,-

Hvis der ikke er batterier på anlægget vil den samme strøm blive solgt til elnettet til kr. 1,02*800= kr. 816,-

Og differencen til at købe hybridanlæg for bliver så Kr. 984,-

Batteri levetid på maksimal 5 år

Beregningerne er gået på at husstanden har lige stort forbrug hver dag hele året og at anlægget ligeledes har samme produktion alle dage i hver måned ( månedsproduktionen divideret med antal dage ) så den daglige produktion svinger mellem 3 og 26 KWh afhængigt af hvilken måned der regnes på.

Om anlægget vi regner på i eksemplet ved vi at det på de bedste dage producerer ca. 40 KWh og på de mørkeste dage i samme måned ikke producerer mere end ca. 10 KWh.

Dette forværrer regnestykket da der med 10 KWh ikke vil være nok til at oplade batterierne og med 40 KWh vil en større del end i regnestykket blive afregnet til kr. 1,02 i stedet for til den aktuelle strømpris på kr. 2,25.

Ligeledes forværrer det forhold at en husstand sandsynligvis har større forbrug i de mørke måneder også regnestykket, da det betyder endnu mere af den producerede strøm på de bedste dage vil blive solgt til elnettet.

Hvis vi regner alle parametre ind i eksemplet vil der fremkomme at hybridanlæggets produktion er maksimalt kr. 13.859,- større end anlægget uden batterier over en periode på 10 år og mindre værdi hvis vi indregner at husstanden også har et straksforbrug.

Her er der ikke regnet med at gel batteriernes levetid sandsynligvis maksimum er 5 år og derfor skal forventes udskiftet i regnestykkets tidshorisont.

Hybridløsningen - de næste 10 år

Hvis vi kigger på hybridløsningen om 10 år kunne hovedtallene være:

Merværdien med hybridanlæg er kr. 29.354,- over 10 år da forskellen på prisen mellem nettoafregnet strøm og strøm solgt til elnettet i år 10 er kr. 3,49 minus den reducerede feedin tarif på kr. 0,60 altså kr. 2,89/KWh

Faktum er at man ikke kan lave et præcist regnestykke på økonomien på et solcelleanlæg på timemæssig nettoafregning hverken med eller uden batterier.

Det er dog muligt at opsætte nogle forudsætninger ud fra praktiske erfaringer og på den måde komme til konklusioner.

Da det forventes at batteriernes pris halveres på 10 år kunne det måske give mening til den tid når inverteren sandsynligvis skal skiftes alligevel, men lige nu er det vor konklusion at det ikke er økonomisk rentabelt.